T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adıyaman Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi

PERSONEL LİSTESİADI SOYADI

UNVANI

Mehmet Nuri YILMAZ

Kütüphane Müdürü

Ferhat YAZGAN

Kütüphaneci

Resul ÜNLÜ

Bilgisayar İşletmeni

Mahmut Murat YAZGAN

Bilgisayar İşletmeni

Ahmet GÖKSU

Hizmetli

Fuat Yahya TUNCER

Hizmetli

Veysel ÖZKELLE

DÖSİM İşçisi
Tel. 0416 781 60 25