T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adıyaman Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi

PERSONEL LİSTESİADI SOYADI
UNVANI

 Mehmet Nuri YILMAZ

 Kütüphane Müdürü

 Ferhat YAZGAN

Kütüphaneci

 Resul ÜNLÜ

Bilgisayar İşletmeni

 Fuat Yahya TUNCER

 Hizmetli

 Veysel ÖZKELLE

 DÖSİMM İşletme İşçisiTel. 0416 781 60 25