T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adıyaman Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi

ÜYELİK İŞLEMLERİ

*   Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmak zorundadır ve bu işlem tamamen ücretsizdir.

*  Kütüphane üyeliğine başvuru için sadece T.C Kimlik Numarasını gösterir belge yeterlidir. En az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için yabancı kimlik numarasını gösterir belge yeterlidir.

*  18 yaşını doldurmamış kullanıcılar, kendilerinin ve velilerinin T.C. Kimlik Numaralarını gösterir belge ile müracaat ederek, kütüphanemizden temin edecekleri Üye Kayıt Formunun velisi tarafından imzalanması suretiyle üye olabilirler.

* 15 yaşından büyük kullanıcılar e-devlet üzerinden üyeliklerini yapabilirler.

*  Üye olan kullanıcılarımıza üyelik tarihinden 10 gün sonra Kütüphane Üye Kartı hazırlanarak teslim edilir.

                                                                                                                                                

Ödünç Alma ve İade Kuralları

* Ödünç verme işlemleri üye kartıyla veya T.C. Kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge ile yapılır.

* Kullanıcıya 3 kitap, 3 kitap dışı materyal olmak üzere en fazla 6 materyal ödünç verilir.

* Bir defada en fazla 3 kitap (danışma kaynakları ve süreli yayınların son sayıları hariç hariç)  15 gün süreyle ödünç verilir.  Süreli yayınlar  son sayısı hariç olmak üzere 7 gün süreyle ödünç verilebilir. İhtiyaç halinde ödünç alınmış materyaller kullanıcıların sözlü veya yazılı başvurusu üzerine süre uzatımı yapılır. Ancak materyal başka kullanıcılar tarafından önceden ayırtılmışsa süre uzatılmaz. Aranan kütüphane materyali başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise, geri getirildiğinde ödünç alınmak üzere kullanıcı tarafından ön ayırtma yaptırılabilir. 

* Ödünç alınan materyalin (kitap, dergi, CD, kabartma yazılı kitaplar vs.) kütüphanemize iadesi esas olmakla beraber, eğer kullanıcımız çeşitli nedenlerle, farklı bir ilde bulunuyorsa, materyali o anda bulunduğu ildeki İl Halk Kütüphanesine iade edebilir.

* Ödünç verme kurallarına uymamayı (materyali sürekli geç getirme, ödünç alınan materyali yıpratma veya iade etmeme, vb.) alışkanlık haline getirmiş kullanıcılara, kütüphane yönetimi tarafından ilk seferinde üç ay, ikinci seferinde altı ay hak mahrumiyeti uygulanır.

* Ödünç aldığı materyali zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, materyali teslim edinceye kadar yeni materyal ödünç verilmez.

* Materyali iade etmeyen, kullanılamayacak derecede yıpratan veya kaybeden kullanıcı, materyalin o günkü rayiç bedelini öder. Materyali iade etmeyen veya bedelini ödemeyen kullanıcılar hakkında yürürlükte olan Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

* Yeni kayıt yapan vatandaşlara kayıt esnasında belirttikleri  gsm numaralarına ve e-posta hesaplarına kullanıcı adı ile şifreleri otomatik olarak gönderilir. Kullanıcı adınız ve şifreniz ile http://koha.ekutuphane.gov.tr/ adresinden süre uzatımı ve katalog taraması (kitap araması) yapabilirsiniz. 

*  Kitap süresi uzatmak için arayabileceğiniz telefon numarası ve internet adresi;

      Telefon : 0(416) 781 60 25             http://koha.ekutuphane.gov.tr/